Informace o zpracování osobních údajů

Ode dne 25. května 2018 se bude ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídit novými pravidly.

Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Vedle Nařízení bude nadále platná i novelizovaná česká legislativa týkající se specifických otázek ochrany osobních údajů (například nove připravovaný zákon o zpracování osobních údajů nebo dosud platný zákon c. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) neupravených Nařízením.  Nařízení bude přímo použitelné v České republice a bude nově stanovovat práva a povinnosti zejména dále uvedených subjektů:

a) fyzických osob (tzv. subjektů, tedy nositelů údajů) – zákazníků apod.

b) správců – společnosti Martin Čurda a  dalších subjektů, které zpracovávají osobní údaje pro konkrétní účely a

c) zpracovatelů – smluvních partnerů správců, kteří správcům z jejich pověření poskytují určité služby spojené se zpracováním osobních údajů – např. účetní firmy, dopravci apod.

Nařízení mimo jiné upravuje také podmínky, za nichž lze provádět tzv. přímý marketing (typicky zasílání nabídek zboží a služeb zákazníkům). Nařízení zachovává možnost zpracovávat osobní údaje zákazníků pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce. To znamená, že správce je oprávněn na e-mailové adresy a telefonní čísla získaná od svých zákazníků zasílat svoji marketingovou komunikaci s nabídkou zboží a služeb, pokud lze důvodně očekávat, že zákazníci věděli, že ke zpracování jejich osobních údajů může pro tyto účely dojít (typicky zákazníci, kteří u nás již něco nakoupili a zanechali nám tedy svoje osobní údaje pro zpracování těchto obchodních případů); jde současně o situaci, kdy zákazníci ke zpracování těchto osobních údajů pro účely marketingu nedali svůj výslovný souhlas. Správce samozřejmě musí při této své činnosti vždy dodržet i další platné právní předpisy týkající se zasílání obchodních sdělení (např. výše zmíněný zákon c. 480/2004 ve vztahu k obchodním sdělením zasílaným elektronickými prostředky).

Naše společnost dosud prováděla zpracovávání vašich osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy a/nebo telefonního čísla za účelem informování o našich produktech, službách či novinkách apod. (dále jen „Osobní údaje pro účely přímého marketingu“) na základě oprávněného zájmu a v souladu s platnou legislativou, případně na základě vámi uděleného souhlasu.

Ceníme si důvěry našich zákazníků, a proto vás chceme informovat, že vaše Osobní údaje pro účely přímého marketingu budeme za účelem přímého marketingu i nadále, tj. i po nabytí účinnosti Nařízení a tedy po 25. květnu 2018, zpracovávat na základě výše uvedeného oprávněného zájmu naší společnosti. Základem tohoto oprávněného zájmu je snaha o poskytování nabídky zboží a služeb našim zákazníkům v nejvyšší možné kvalitě a zlepšování našeho zákaznického vztahu s vámi.

Ke zpracovávání Osobních údajů pro účely přímého marketingu nebude docházet v případě, že jste kdykoliv průběhu zpracovávání vznesli námitku proti zpracovávání Osobních údajů pro účely marketingu nebo v případě, že určitý druh zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu podléhá vašemu souhlasu a vy jste nám tento souhlas neposkytli nebo jste jej kdykoli v průběhu zpracovávání odvolali.

Na ochranu osobních údajů byl společností Martin Čurda vždy kladen velký důraz. I z toho důvodu se naše společnost důsledně připravila na novou legislativu, včetně  přípravy nové zákaznické dokumentace.

Příslušná část nové zákaznické dokumentace a informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uloženy a vám k dispozici na našich webových stránkách v části:

Informace o zpracování osobních údajů dekoracedomu.cz

Zde se mimo jiné dozvíte, jaké osobní údaje zákazníků, v jakém rozsahu a pro jaké účely společnost Martin Čurda zpracovává a jaká práva, příp. povinnosti vám jako zákazníkům plynou z nového Nařízení.

Závěrem nám dovolte vám poděkovat za vaši dosavadní přízeň a spolupráci a pevně věříme, že budete tyto informace o nových pravidlech ochrany osobních údajů považovat za přínosné a že vám pomohou se lépe a snadněji v těchto pravidlech orientovat.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím našeho e-mailu shopdekoracedomu@gmail.com

V Praze dne 1. 1. 2018, Martin Čurda(správce osobních údajů).

Nákupní košík